Vitale Samenleving 1.0

De landelijke aandacht voor vitaliteit & gezondheid stijgt. Er zijn tal van innovatieve initiatieven in afstemming op de ‘nood van deze tijd’. Welzijn komt steeds meer voor in de beleidstukken en strategisch is er ruimte om samen te groeien met de huidige welzijnscultuur. Er is vooruitgang te bespeuren en dat is hoopvol. De overheid zet landelijk in op regionaal/lokaal preventieakkoorden en de dosis enthousiasme vanuit ons platform vitale verbinders voor vitale groei groeit!

De zorgen die we hebben is dat onze mede-burgers te passief zijn en daarmee hun eigen verantwoordelijkheid vaker aan zich voorbij laten gaan. Er is een mentaliteitsverandering nodig.. hoe pak je dit aan? Je kunt immers de mens niet veranderen, wel zijn we goed in staat om deze verandering in te zetten vanuit ieders intrinsieke motivatie.

Of moeten we zorgen hebben omdat men door de bomen het bos niet meer zien door de wildgroei die er in vitaliteitsaanbod op de markt is? Teveel aanbod maakt kiezen ook lastig nietwaar?

Gezondheid is (nog) geen geroutineerd businessmodel, het wordt eerder gezien als een ziektelast voor de businesswereld. De baten van vitaliteitsbevordering worden door de arbeidsmarkt nog onderbelicht. Te weinig aandacht op hoog organisatieniveau voor de business-case vitaliteit. Toch spreken we er wel veel over, omdat dit thema ons allemaal persoonlijk aangrijpt. Is er dan sprake van teveel met-de-mond-beleid-voeren binnen de stakeholders in ons bedrijfsleven?

Mentale fitheid in deze digitale wereld wordt steeds belangrijker en daar is een mentaliteitsverandering voor nodig, aldus de professionals. Belangen zijn vaak excentriek gemotiveerd, als er sprake is van onvoldoende functioneren, ziekte of de zogenaamde onverklaarbare lichamelijke/mentale klachten. Hoe kunnen we dit zo snel als mogelijk fixen?

Is de vraag van het individu, team en/of organisatie wel voldoende helder? En hoe kunnen we beter gaan samenwerken? Bijvoorbeeld door maatschappelijke uitdagingen zoals overgewicht, etc op lokaal niveau aan te pakken.

Welke tips hebben we nu al om in beweging te komen?

  • Zorgen dat de vitaliteitsvraag duidelijk, helder en persoonlijk kan worden beantwoord
  • Personaliseer vitaliteitsbeleid
  • Blijf elkaar inspireren
  • Van praten over… gaan doen!
  • Coachen op eigen verantwoordelijkheid
  • Aandacht voor de successen die er gemaakt worden
  • Neem vitaliteit actief op in je HR beleid
  • Creëer draagvlak, vertrouwen en veiligheid
  • Blijf van elkaar leren, sta open en heb aandacht voor de successen van anderen
  • Nodig vitaliteitsambassadeurs uit om lokaal/regionaal samen in beweging te komen

Welke tip heb jij? Delen is niet alleen fijn, tevens zeer zinvol om samen een vuist te maken en ons in te zetten voor een vitalere samenleving.

Graag nodigen we je uit voor onze wekelijkse online verbindingssessies waarbij we samen kunnen groeien. Teamwork makes the vitality dream work!

Vitaliteitsmakelaars® NL

TIP: Download ons E-book https://vitaliteitsmakelaars.nl/inschrijfformulier-10-tips-lokale-vitaliteitscommunity/

Over de schrijver
Samenwerken, nieuwe verbindingen leggen, inspireren en het delen van kennis geeft me voortschrijdende ontwikkeling in (persoonlijk) leiderschap. Ik zet graag mensen ‘in beweging’ met als doel te inspireren tot zelfmanagement, onze maatschappij te ondersteunen en te begeleiden naar een duurzaam en gezond gedrag. Wat maakt mij optimaal vitaal? Dat is een vraag die je je altijd mag blijven stellen.
Reactie plaatsen