Over ons


Meer vitale Nederlanders door te verbinden 
Vitaliteitsmakelaars® ontwikkelt lokale vitaliteitscommunities, die het mogelijk maakt snel en eenvoudig te verbinden met professionals zoals; vitale aanbieders, bedrijven, onderwijs, overheden en de domeinen er om heen. 


Wat wij doen
De vitaliteitsmakelaar werkt op verschillende niveaus in een stad of gemeente. Strategisch ism de gemeente en beleid op het gebied van preventie, sport en bewegen en vraagstukken binnen het sociale domein. Brengt vraag en aanbod bij elkaar als het gaat om duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen het bedrijfsleven. Hiervoor creëert de vitaliteitsmakelaar verschillende netwerken. De vitaliteitsmakelaar inspireert, organiseert en faciliteert op het snijvlak van overheid, bedrijfsleven, vitale aanbieders en inwoners en werkt samen om de stad of gemeente gezonder en vitaler te maken. De vitaliteitsmakelaar kan ook de schakel op tactisch en of operationeel niveau en schroomt niet om ook in de wijken maatschappelijk gezondheidsprojecten op te zetten en zelf aan de slag te gaan.

De Vitaliteitsmakelaars®

Marcel de Visser

Het samenbrengen van mensen geeft mij energie, het samenwerken aan een hoger gelegen doel maakt mij energiek en daar ga ik van kwispelen. Vitaliteit betekent voor mij zowel mentaal als fysiek in mijn vel zitten. 'wat betekent vitaliteit voor jou?'

Vitaliteit start vanuit de kern. Mijn drive is om bedrijven, inwoners en organisaties letterlijk in beweging te brengen. Het begint vanuit je eigen kernwaarden en moet goed aansluiten op je DNA. Of het nu gaat om vitaliteit op de werkvloer, stad of organisatie. Ik ga altijd aan de slag met een concrete vraag of behoefte en zet mijn netwerk en expertise in en kom met concrete oplossingen en breng dus vraag en aanbod bij elkaar.Anita Verstappen

Wat mij drijft in mijn onderneming(en) is het verbeteren van de leefkwaliteit door middel van mens, team en organisatie uit te nodigen tot het ontdekken, groeien en bloeien vanuit eigen regie en veerkracht.  Uit ervaring weet ik dat de kracht om het leven te leiden zoals jij dat wilt, in jezelf ligt, ik noem dit graag vitaliteits-management gedreven door pure intrinsieke motivatie. De weg van binnen naar buiten geeft de meest duurzame beweging voor Positief Gezond gedrag.

Samenwerken, nieuwe verbindingen leggen, verbindingen activeren, inspireren en het delen van kennis geeft me voortschrijdende ontwikkeling in (persoonlijk/verbindend) leiderschap. Ik zet graag mens en organisatie ‘in beweging’ met als doel te inspireren tot zelf- en samenredzaamheid, onze maatschappij te ondersteunen en te begeleiden naar een duurzaam en vitaal gedrag.

Gioya van Tongeren

Gioya combineert kennis van zaken met inlevingsvermogen.
“Een kwart eeuw later kijk ik terug op mijn rol als Directeur-Eigenaar van ons familiebedrijf en een van de grootste zwemscholen in Nederland. Gedurende deze tijd heb ik alle facetten van het beroep, de veranderende markt, de risico's en de zware maatschappelijke rol van een zwemschool mogen ervaren, het hoofd moeten bieden en eigen moeten maken. Als geen ander ken ik de uitdagingen, de frustraties en de beloningen die een eigen onderneming en familiebedrijf zowel op zakelijk als persoonlijk vlak met zich meebrengen. Al die ervaring is nu mijn schatkamer waarmee ik anderen kan ondersteunen”. 

Gioya werkt als Vitaliteitsmakelaar® in opdracht van de gemeente Heerlen. Ze is aan de slag gegaan met de lokale partijen om te komen tot een lokaal sportakkoord en verbindt nu allerlei initiatieven om het akkoord succesvol uit te voeren.

Vitaliteitsmakelaars opleiding

A Unique Selling Point

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!