Verbinden om de leefomgeving gezonder in te richten
07 april 2021 

Verbinden om de leefomgeving gezonder in te richten

“Samenwerken aan een gezonde en vitale stad”, roepen wij met Vitaal Breda al een aantal jaar. “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.” Alleen wanneer je de krachten bundelt en een gezamenlijke ambitie neerlegt gaat het ook daadwerkelijk gebeuren. Wanneer we het hebben over een gezonde leefstijl, hebben we allerlei projecten, producten en diensten, maar pakken we niet het echte probleem aan en dat is dat we het niet integraal organiseren op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Ja er zijn vele ambities en in de lokale akkoorden staan ontzettend veel plannen, maar hoe organiseer je dat? Hoe breng je alles samen? Wat is er nodig om de neuzen dezelfde kant op te laten wijzen? Hoe ga je de  verzuiling aanpakken? Hoe betrek je de ondernemers hierbij? Genoeg vragen om op te pakken om zo de leefomgeving gezonder in te richten.

Gelukkig zien organisaties steeds meer in dat men moet samenwerken en van elkaars krachten gebruik moet maken. Ook de Raad Volksgezondheid & Samenleving geeft dit aan in haar nieuwe rapport wat afgelopen week is verschenen. De Raad pleit voor een verschuiving in aanpak van individuele ingrepen om ongezonde leefstijl tegen te gaan naar een collectieve aanpak van de maatschappelijke oorzaken van gezondheidsachterstanden. Steeds meer regionale en lokale projecten hanteren deze aanpak al, maar lopen daarbij tegen obstakels aan. Gezondheidsachterstanden hangen samen met langdurige en complexe sociale problemen, zoals werkloosheid, een laag inkomen, schulden of een ongezonde leefomgeving. Door de complexiteit van de problematiek duurt het immers lang voordat effecten zichtbaar worden. Ook zijn nieuwe vormen van verantwoording nodig, die passen bij deze complexiteit. Daarom is een collectieve aanpak nodig.

Aanbevelingen uit het rapport

Aanbeveling 1. Stel de aanpak van de maatschappelijke oorzaken van gezondheidsachterstanden centraler in landelijk, regionaal én lokaal beleid. Zet gelijktijdig leefstijlgerichte interventies in als aanvulling.

Aanbeveling 2: Maak van het terugdringen van gezondheidsachterstanden een opdracht voor meerdere departementen. Geef het ministerie van VWS de regierol.

Aanbeveling 3. Zet in op beleid met een lange looptijd (minimaal 15 jaar) om maatschappelijke oorzaken van gezondheidsachterstanden aan te pakken en patronen te doorbreken voor volgende generaties.

Aanbeveling 4: Zet in op gebiedsgerichte programma’s, durf verschil te maken en verleen urgentie aan de gebieden en bevolkingsgroepen met de grootste gezondheidsachterstanden.

Aanbeveling 5. Maak vanuit het rijk meer financiële middelen vrij voor de aanpak van gezondheidsachterstanden. Bundel binnen gemeenten meer middelen en zoek regionaal en lokaal de samenwerking met zorgverzekeraars, ondernemers en werkgevers in vormen van cofinanciering, met als gedeeld belang vermindering van gezondheidsachterstanden en daarmee ook een gezonde beroepsbevolking.

Aanbeveling 6. Stel een wettelijke plicht in om gezondheidsachterstanden terug te dringen. Koppel dit aan een verplichte periodieke rapportage over de vordering in het bereiken van dit doel, met nadrukkelijke ruimte voor kwalitatieve metingen in aanvulling op kwantitatieve metingen.

Aanbeveling 7. Doorbreek de markt van verleidingen tot ongezond eetgedrag. Creëer op landelijk niveau ruimere wettelijke mogelijkheden om via de Wet publieke gezondheidszorg, Warenwet en de Omgevingswet de leefomgeving zodanig in te richten dat iedereen gestimuleerd wordt om gezond te eten.


Onze bijdrage
Als vitaliteitsmakelaars werken we  op verschillende niveaus in een stad of gemeente. Strategisch ism de gemeente en beleid op het gebied van preventie, sport en bewegen en vraagstukken binnen het sociale domein. Brengt vraag en aanbod bij elkaar als het gaat om duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen het bedrijfsleven. Hiervoor creëert de vitaliteitsmakelaar verschillende netwerken. De vitaliteitsmakelaar inspireert, organiseert en faciliteert op het snijvlak van overheid, bedrijfsleven, vitale aanbieders en inwoners en werkt samen om de stad of gemeente gezonder en vitaler te maken.

Onze missie
Het creëren van lokale vitaliteitscommunities in heel Nederland

Onze visie
Lokaal samenwerken aan vitaliteit en gezondheid met een gezamenlijke ambitie waar vraag en aanbod bij elkaar komt door inzet van een vitaliteitsmakelaar, levert gezonde en vitale lokale communities op.

We zijn bezig om een beweging op gang te zetten waar we zowel lokaal als regionaal de verbindingen gaan leggen tussen initiatieven, verbinders, ondernemers, gemeenten en onderwijs om zo samen stappen te zetten naar een gezonder en vitaler Nederland.

Doe je mee? Download hier ons stappenplan voor een succesvolle lokale vitaliteitscommunity

 

Over de schrijver
Marcel in een nutshell In plaats van ellenlange verhalen te schrijven zal ik je tijd niet verdoen en een korte opsomming maken. Wil je meer weten? Stuur me simpelweg een berichtje ;-) ✅Eerste Vitaliteitsmakelaar® van Nederland ✅Eigenaar CoreVitality ✅Initiatiefnemer van Stichting Vitaal Breda, Vitaliteitsmakelaars.nl en Sports + Vitality ✅30 jaar ervaring binnen de branche Sport & Bewegen, vitaliteit en marketing ✅Dagelijks in de natuur te vinden voor een wandeling of fietsronde op de racefiets ✅Gaat graag op een actieve vakantie naar tropische bestemmingen, maar is ook te porren voor een fietsvakantie in eigen land. ✅Is ooit duikinstructeur geweest ✅Is helemaal gek van carnaval in ut Kielegat ✅Heeft een hekel aan negatieve energie, maar wordt super blij van positieve mensen ✅Houd van een hapje en drankje met vrienden ✅Gaat voor een vitaler en gezonder Nederland? Doe je mee?
Reactie plaatsen