Sportakkoord en de Vitaliteitsmakelaar® door Gioya van Tongeren
18 oktober 2021 

Sportakkoord en de Vitaliteitsmakelaar® door Gioya van Tongeren

Durven we de laatste stap te zetten?

Het Sportakkoord is een fantastisch voorbeeld van een weg naar een vitalere lokale sportgemeenschap, van een cultuurverandering om samen meer en beter te creëren. Van binnen naar buiten, vanuit de wijk naar de gemeente. De beweging die nodig is naar vitaliteit.

Maar cultuurverandering gaat niet vanzelf en al helemaal niet alleen omdat de overheid dit zo bepaalt. Dit heeft tijd nodig, vertrouwen en dient vertaald te worden naar lokaal niveau.

NOC*NSF, VSG en Sportbonden hebben met de lancering van het Sportakkoord de mogelijkheden gecreëerd om dit proces op lokaal niveau in te zetten. Het doel is voor iedereen hetzelfde, de weg er naartoe is echter uniek voor elke gemeente.

Zo bestaat het Sportakkoord uit meerdere subsidies die gericht zijn op lokale partijen en samenwerkingen. Alles staat klaar om de lokale partijen te ondersteunen.

 1. Uitvoeringsbudget, mag volledig zelf ingevuld worden. Partijen staan op gelijke voet. Gemeente is participerend maar niet voorschrijvend.
 2. Services
 • Sporttechnische opleidingen
 • Workshops Onderwerpen zoals De Groene Kantine, Modern Bestuur etc
 • Professionalisering Sportraden
 • Procesbegeleiding
  Voorwaarde: samenwerking dient met verenigingen en/of sportaanbieders opgezet te worden

Met name de lokale Procesbegeleiding is een uitzonderlijk waardevolle tool die niet ten volle benut wordt en dat is direct terug te zien in de uitvoerbaarheid van de verschillende Sportakkoorden.

Sportakkoorden zijn vaak geschreven door tijdelijke partijen en niet door lokale partijen. Met het verdwijnen van deze partijen, verdwijnt ook de energie en organisatiekracht om uit te voeren. Er is geen actieplan

Veel uitvoerende organisaties zijn niet lokale partijen

Subsidies komen niet of slechts gedeeltelijk terecht bij lokale partijen terwijl we juist lokaal willen aanbesteden en versterken

Subsidies worden niet duurzaam weggezet

Activiteiten sluiten niet aan bij de wensen van lokale partijen

Wat missen we?

De lokale verbinder, de persoon die zijn netwerk inzet om samen beter te worden. De vertaling van en naar de lokale gemeenschap!

De Vitaliteitsmakelaar®

Daar moeten we de procesbegeleiding op inzetten. Een lokale aanjager die een sterk netwerk heeft in de gemeente. Een procesbegeleider die luistert met een open oor en de brug kan slaan waar verschillende doelen en culturen elkaar treffen, waar commerciële organisaties overdag werken en verenigingen in de avond, waar de kennis ontbreekt om verdere stappen te zetten en die toegang heeft tot een lokaal en landelijk netwerk van gelijkgestemden.

De wens ligt er, de mogelijkheden zijn er, durven we nu dan die laatste stap te zetten?

Wat is er nodig om als procesbegeleider ingezet te kunnen worden bij Sportakkoorden?

 1. Inschrijving Sport Professionals Netwerk 
 2. Contact met Adviseur Lokale Sport vanuit NOC*NSF
 3. Samenwerking met sportverenigingen en andere lokale partijen
 4. Aansluiting bij lokaal Sportakkoord
 5. En vooral een sterk lokaal netwerk om in te zetten. Weet wat je kunt en waar je grens ligt, daarbuiten is een ander een betere match!
Over de schrijver
Gioya Kamphuis- van Tongeren werkt als Vitaliteitsmakelaar® in opdracht van de gemeente Heerlen. Ze is aan de slag gegaan met de lokale partijen om te komen tot een lokaal sportakkoord en verbindt nu allerlei initiatieven om het akkoord succesvol uit te voeren..Gioya is zo'n 20 jaar mede-eigenaar en 10 jaar directeur in de sportsector geweest. Onder de naam van Tongeren & Partners B.V. helpt zij nu o.a. ondernemers & bestuurders in de sportsector met het optimaal inrichten en runnen van hun bedrijf/organisatie.
John weggeman
Door

John weggeman

op 20 Oct 2021

Wat een treffende duiding van hoe het geld voor het sportakkoord zeker niet optimaal ingezet wordt Gioya! Wat jammer dat er niet is ingezet op met elkaar uitvinden wat we werkt en wat niet, best practices vaststellen en die vervolgens uitrollen. Wie of wat heeft de regie? Ik wil die wel helpen invullen!

Reactie plaatsen