Onze samenleving: infecteren met vitaliteit
19 augustus 2021 

Onze samenleving: infecteren met vitaliteit

Laten we omdenken… Wat als jij de rol pakt als Vitaliteitsmakelaar®?

‘Een duurzame aanpak in amplitie én preventie is nodig.’ Het is belangrijk om niet te redeneren vanuit projecten en interventies. Deze financiering stopt of de specifieke interventie dooft uit. Het is belangrijk om te werken vanuit waarden die de omgeving uitdraagt en die je samen verder invult. Een interventie kan zeker onderdeel zijn van een duurzame aanpak maar een losse interventie op zich IS geen duurzame aanpak.

Vitale samenleving

Interventies kunnen een waardevol onderdeel zijn van een aanpak op het thema vitaliteit. En er zijn voldoende interventies die inderdaad duurzaam geïmplementeerd zijn.  De visie van een Vitaliteitsmakelaar is dat een brede, integrale benadering altijd meer is dan een of meerdere interventies. Een vitale samenleving bouw je als vitaliteitsmakelaar samen met de mensen in het betreffende leef-, leer- of werkdomein. Dat gaat over bepalen waar je staat en waar je heen wilt. Interventies kúnnen dan een onderdeel zijn van je aanpak.

Of een interventie duurzaam effectief is, denk aan een evidence based interventie, hangt onder andere af van de context en de personen die de interventie uitvoeren. Of je in grote lijnen het effect bereikt wat je beoogt hangt ook af van het complete palet van interventies en/ of maatregelen in je aanpak. De gezamenlijke effectiviteit hangt er immers vanaf of er samenhang is tussen alles dat je inzet in je aanpak. Is er een duidelijke onderliggende en onderbouwde visie van waartoe al die interventies samen moeten dienen?

Daarnaast is ook het label ‘effectiviteit’ betrekkelijk. Wat in de ene setting als effectief is onderzocht, kan in een andere context niet of zelfs averechts werken.

Rollen van een vitaliteitsmakelaar

De voornaamste waarde is dat je als Vitaliteitsmakelaar voortdurend uitnodigt tot een positief gezonde beweging door middel van te reflecteren op het gedrag richting de ‘vitaliteits-magneet’; de natuurlijke beweging naar hét vitaliteits-doel welke scherp, aantrekkelijk en sterk geformuleerd is. Daarbij kijkt de Vitaliteitsmakelaar eerst naar het eigen vermogen en sluit indien nodig vitaliteitsinterventies aan en bewaakt actief het totale proces.

De verschillende rollen als Vitaliteitsmakelaar;

Inspirator; je inspireert je community met vitaliteit door middel van lezingen, inspiratiesessies, campagnes, workshops, markten, bijeenkomsten…De huidige en de gewenste situatie is niet bekend, er is nog geen/onvoldoende aandacht op het thema vitaliteit.

Verkenner; je onderzoekt de huidige situatie door middels van het toepassen van een scan. De huidige situatie is niet bekend en is wel nodig om de prioriteiten te kunnen stellen en het meetbaar kunnen maken van het vitaliteitsproces. De gewenste situatie is vaak nodig bij te stellen a.d.h.v. het scan-rapport.

Architect; je bouwt samen aan het gewenste vitaliteitsplaatje, stelt aan de hand van het scan-rapport een prioriteitenlijst samen en haalt het stappenplan op vanuit de besluiten die er genomen worden. De huidige situatie is bekend maar nog onbekend wat de ‘vitaliteitsmagneet’ is.

Procesbegeleider; je faciliteert de beweging die nodig is om het gewenste resultaat te behouden en/of te behalen. Je faciliteert de hulpbronnen die nodig zijn om vanuit de bekende huidige situatie in beweging te blijven. En tevens reflecteer je het vitale proces waardoor er meer focus ontstaat en daardoor een zelforganiserende, -sturende beweging op gang komt.

Jouw rol als vitaliteitsmakelaar®

·      gaat met heldere vitaliteitsvraagstukken aan de slag

·      brengt vraag en aanbod samen

·      coördineert en bemiddelt de samenwerking tussen de betrokken partijen

·      onafhankelijk consultant voor vitaal advies

·      maakt lokale en regionale aanbieders zichtbaar

·      houdt het vitaliteits-proces in gang

·      facilitering en bemiddeling van vitale aanbieders

·      bewaakt de sfeer en voortgang van het proces

·      een continue-alertheid voor resultaat

·      nodigt uit tot een Positieve Gezonde samenleving

In de rol van Vitaliteitsmakelaar, ontsteek je de aandacht en energie op het thema Positieve Gezondheid, breng je in kaart vanuit welke waarden men in beweging wil komen, bouw je samen met de betrokkenen verder en bewaakt de voortgang van het proces door te voortdurend te reflecteren.

Pak jij je rol als VM en werk je actief mee aan een vitale samenleving?

Verbinders voor vitale groei, dat zijn de Vitaliteitsmakelaars® in spe. Ben jij een verbinder? Kijk snel voor meer informatie op De Online Academy Vitaliteitsmakelaars®

vitaliteitsmakelaars academy

Over de schrijver
Samenwerken, nieuwe verbindingen leggen, inspireren en het delen van kennis geeft me voortschrijdende ontwikkeling in (persoonlijk) leiderschap. Ik zet graag mensen ‘in beweging’ met als doel te inspireren tot zelfmanagement, onze maatschappij te ondersteunen en te begeleiden naar een duurzaam en gezond gedrag.Wat maakt mij optimaal vitaal? Dat is een vraag die je je altijd mag blijven stellen.
Reactie plaatsen